Skatte- og afgiftsmæssig assistance

Skatte- og afgiftsreglerne kan ofte forekomme komplicerede, og der sker kontinuerligt ændringer i reglerne, som kan virke uoverskuelige. Vi yder skatte- og afgiftsmæssig rådgivning og assistance til dig og din virksomhed, uanset om din virksomhed drives i aktieselskab, anpartsselskab eller som selvstændig erhvervsdrivende.

På baggrund af vores brede kundekreds, der er beskæftiget inden for mange forskellige brancher, har vi stor erfaring med skatte- og afgiftsmæssig rådgivning inden for mange områder.

Selskabsskat

Helt grundlæggende assisterer vi med at opgøre den skattepligtige indkomst for dit selskab og udfylde selvangivelsen. Herudover assisterer vi med at opgøre sambeskatningsindkomst, hvis du har flere selskaber, som indgår i en koncern.

Vi har desuden stor erfaring i skattemæssige omstruktureringer, hvor vi kan rådgive om, hvordan skatten bedst optimeres i forbindelse med en fusion, spaltning, aktieombytning eller tilførsel af aktiver.

Personskat

Som selvstændig erhvervsdrivende er der forskellige beskatningsmuligheder. Vi hjælper med at finde ud af, om det er personskatteloven, virksomhedsskatteordningen eller kapitalafkastordningen, der er mest optimal for dig. Vi assisterer selvfølgelig med indberetning af din selvangivelse samt udarbejdelse af privatøkonomisk regnskab eller bilag til selvangivelsen.

I løbet af året kan vi hjælpe dig med at ændre din forskudsopgørelse, hvis nogle af dine skattemæssige forhold ændrer sig, ligesom vi gerne regner på din skat inden årets udløb, for at vurdere, om du bør foretage frivillig indbetaling skat.

Book et uforpligtende møde