Vi tilbyder dig

NYHEDER


Besøg vores nyhedsside og læs aktuelle nyheder.

 

NYHEDER

VI TILBYDER DIG


Vi har stor erfaring indenfor revisors traditionelle virkeområder.
 

Læs mere her

SKATTEMÆSSIG ASSISTANCE


 
Skattereglerne kan ofte forekomme komplicerede, og der sker kontinuerligt ændringer i reglerne, som kan virke uoverskuelige. Vi yder skattemæssig rådgivning og assistance til dig og din virksomhed, uanset om din virksomhed drives i aktieselskab, anpartsselskab eller som selvstændig erhvervsdrivende.

På baggrund af vores brede kundekreds, der er beskæftiget inden for mange forskellige brancher, har vi stor erfaring med skatterådgivning inden for mange områder såsom:
  • Skattemæssig behandling af værdipapirer
  • Skattemæssige forhold ved køb og salg af virksomhed
  • Personalegoder
  • Firmabiler
  • Skattesager
  • og meget mere


Selskabsskat


Helt grundlæggende assisterer vi med at opgøre den skattepligtige indkomst for dit selskab og udfylde selvangivelsen. Herudover assisterer vi med at opgøre sambeskatningsindkomst, hvis du har flere selskaber, som indgår i en koncern.

Vi har desuden stor erfaring i skattemæssige omstruktureringer, hvor vi kan rådgive om, hvordan skatten bedst optimeres i forbindelse med en fusion, spaltning, aktieombytning eller tilførsel af aktiver.

 


Personskat


Som selvstændig erhvervsdrivende er der forskellige beskatningsmuligheder. Vi hjælper med at finde ud af, om det er personskatteloven, virksomhedsskatteordningen eller kapitalafkastordningen, der er mest optimal for dig og assisterer selvfølgelig med indberetning af din selvangivelse samt udarbejdelse af privatøkonomisk regnskab.

I løbet af året kan vi hjælpe dig med at ændre din forskudsopgørelse, hvis nogle af dine skattemæssige forhold ændrer sig, ligesom vi gerne regner på din skat inden årets udløb, for at vurdere, om du bør foretage frivillig indbetaling skat.
 


KONTAKT

OS HER

 
Disclaimer

LPOG ApS, Statsautoriserede Revisorer | Kilde Alle 22, 3. sal | 3600 Frederikssund | Telefon: 47 31 77 77 | CVR: 33 16 72 88