Nyheder

Aktuelle nyheder

NYHEDER


Besøg vores nyhedsside og læs aktuelle nyheder.

 

NYHEDER

VI TILBYDER DIG


Vi har stor erfaring indenfor revisors traditionelle virkeområder.
 

Læs mere her

IVÆRKSÆTTERSKAT FOR SELSKABER OPHÆVES

Selskabers besiddelse af unoterede aktier eller anparter og hvor ejerandelen er under 10% kaldes porteføljeaktier. Gevinst på denne type aktier eller anparter blev i forbindelse med indførelsen af iværksætterskatten omfattet af skattepligt. Indførelse af iværksætterskatten skete i forbindelse med skattereformen i 2009.

Folketinget har den 14. december 2012 vedtaget, at iværksætterskatten ophæves. Dette medfører at fra og med 1. januar 2013 er de ovenfor nævnte gevinster skattefrie. Dette medfører samtidig at de omtalte unoterede aktier og anparter ændrer betegnelse fra ”porteføljeaktier” til ”skattefrie porteføljeaktier”. Selskabers besiddelse af børsnoterede aktier, hvor ejerandelen er under 10%, vil fortsat være omfattet af skattepligten. Nedenfor er de nye regler skematisk opstillet:
 

Beskatning af selskabers aktiegevinster ved salg efter 1. januar 2013

  Børsnoterede aktier Unoterede aktier
Ejerskab under 10% Skattepligtigt Skattefrit
Ejerskab over 10% Skattefrit Skattefrit
 
 
Ophævelse gælder dog ikke samtidig udbytte som modtages fra skattefrie porteføljeaktier. Disse vil fortsat være skattepligtige, og for at skattepligtige udbytter ikke ”omkvalificeres” til skattefri aktieavance indføres der visse værnsregler.
 
Værnsreglerne er kort opsummeret herunder og skal hindre,
  • at selskabsaktionærer sælger en unoteret skattefri porteføljeaktie lige før en udbytteudlodning for herefter at tilbagekøbe aktierne og derved konverterer en ellers skattepligtig udbytteudlodning til en skattefri avance (genkøbsperioden gælder inden for en 6 måneders periode),
  • at et skattepligtigt udbytte konverteres til skattefrie aktieavancer i form af likvidationsprovenu, og
  • at et skattepligtigt udbytte konverteres til skattefrie avancer ved tilbagesalg af aktier til udstedende selskab under likvidation eller til et datterselskab ejet af det udstedende selskab.

 
Reglen har virkning fra og med 1. januar 2013.
 
Nyheden er senest redigeret den 20. december 2012.


Tilbage til aktuelle nyheder


KONTAKT

OS HER

 
Disclaimer

Lynge Pedersen & Gøttsche ApS, Statsautoriserede Revisorer | Torvet 6 | 3600 Frederikssund | Telefon: 47 31 77 77 | CVR: 33 16 72 88