Nyheder

Aktuelle nyheder

NYHEDER


Besøg vores nyhedsside og læs aktuelle nyheder.

 

NYHEDER

VI TILBYDER DIG


Vi har stor erfaring indenfor revisors traditionelle virkeområder.
 

Læs mere her

BESKATNING AF AKTIONÆRLÅN


Fremover beskattes en aktionær/anpartshaver af lån, som aktionæren/anpartshaveren optager i et selskab, hvori aktionæren/anpartshaveren har bestemmende indflydelse. Hermed fjernes det skattemæssige incitament til at optage sådanne lån som et skattefrit alternativ til løn og udbytte.
 
Aktionæren/anpartshaveren skal på udbetalingstidspunktet medregne beløbet i sin skattepligtige indkomst enten som udbytte eller løn afhængig af de konkrete omstændigheder.
 
Det er en betingelse, at aktionæren/anpartshaveren har bestemmende indflydelse i selskabet. Definitionen af bestemmende indflydelse er i denne sammenhæng forholdsvis bred og opfyldes, hvis eksempelvis aktionæren/anpartshaveren sammen med nærtstående ejer mere end 50 % af
stemmerne, eller hvis der er fælles ledelse.
 
Reglen gælder ikke, såfremt lånet opstår i forbindelse med sædvanlige
forretningsmæssige dispositioner, hvilket eksempelvis kan være samhandel på almindelige kreditvilkår.
 
Reglerne gælder både danske og udenlandske aktionærer/anpartshavere, dog kun fysiske personer.
 
En efterfølgende tilbagebetaling af lånet vil ikke ophæve beskatningen af låntager. Det tilbagebetalte beløb skal dog ikke medregnes ved opgørelsen af selskabets skattepligtige indkomst.
 
Beskatningen vil ikke fjerne strafsanktionerne efter selskabsloven, da der fortsat selskabsretligt og civilretligt er tale om et lån. Det er alene skatteretligt, at lånet omkvalificeres til løn/udbytte.
 
Reglen har virkning for lån, der ydes fra og med 14. august 2012.
 
Nyheden er senest redigeret den 23. september 2012.

Tilbage til aktuelle nyheder


KONTAKT

OS HER

 
Disclaimer

Lynge Pedersen & Gøttsche ApS, Statsautoriserede Revisorer | Torvet 6 | 3600 Frederikssund | Telefon: 47 31 77 77 | CVR: 33 16 72 88