MULTIMEDIEBESKATNING BLIVER TIL FRI TELEFON


Fra 1. januar 2012 genindføres reglerne om fri telefon og reglerne om multimedieskatten bortfalder.

Den væsentligste ændring ved reglerne er, at beskatningsgrundlaget nedsættes fra 3.000 kr. om året til 2.500 om året.

Reglerne om fri telefon er samtidig lempeligere end multimedieskatten, idet medarbejderne har mulighed for at afgive en tro og loveerklæring på, at telefonen ikke benyttes privat, hvorefter medarbejderen ikke skal beskattes af fri telefon. I modsætning til reglerne under multimedieskatten skal arbejdsgiver ikke længere foretage stikprøvekontrol af om medarbejdernes telefoner anvendes privat, men alene holde øje med usædvanlige forbrugsmønstre.

I modsætning til de gamle regler om fri telefon har medarbejderne ikke længere mulighed for at nedbringe beskatningsgrundlaget på grund af egne telefonudgifter.


Computer og internet

Reglerne om fri telefon omfatter tillige computere og arbejdsgiverbetalt internet til medarbejdere.

Medarbejderen skal som udgangspunkt ikke beskattes af computer, som bliver stillet til rådighed af arbejdsgiveren som led et ansættelsesforholdet.

Dette gælder tilsvarende for arbejdsgiverbetalt internet til medarbejderen. Dog er det et krav for skattefriheden, at medarbejderen kan tilgå arbejdsgiverens interne netværk og have adgang til stort set samme funktioner og dokumenter som på arbejdspladsen.

Kontakt os for yderligere information omkring beskatning af fri telefon eller læs mere på SKATs hjemmeside.

Sådan defineres fri telefon, computer og internetforbindelse:

http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=44201&vId=0


Link til tro og loveerklæring: http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=44197&vId=0


Nyheden er senest redigeret den 2. marts 2012

Nyheder

Aktuelle nyheder

NYHEDER


Besøg vores nyhedsside og læs aktuelle nyheder.

 

NYHEDER

VI TILBYDER DIG


Vi har stor erfaring indenfor revisors traditionelle virkeområder.
 

Læs mere her


Tilbage til aktuelle nyheder


KONTAKT

OS HER

 
Disclaimer

Lynge Pedersen & Gøttsche ApS, Statsautoriserede Revisorer | Torvet 6 | 3600 Frederikssund | Telefon: 47 31 77 77 | CVR: 33 16 72 88