Nyheder

Aktuelle nyheder

NYHEDER


Besøg vores nyhedsside og læs aktuelle nyheder.

 

NYHEDER

VI TILBYDER DIG


Vi har stor erfaring indenfor revisors traditionelle virkeområder.
 

Læs mere her

IVÆRKSÆTTERSELSKABER OG NEDSÆTTELSE AF MINIMUMSKAPITAL FOR ANPARTSSELSKABER

Folketinget vedtog i foråret 2013 lovforslag om ændring af selskabsloven. Erhvervsstyrelsen har nu meddelt, at størstedelen af ændringerne træder i kraft pr. 1. januar 2014.
 
Dette betyder blandt andet, at det fra 1. januar 2014 bliver muligt at stifte iværksætterselskaber, ligesom det også bliver muligt at stifte et anpartsselskab med en selskabskapital på 50.000 kr.
 

Iværksætterselskaber

Et iværksætterselskab kan stiftes med en selskabskapital på blot 1 kr. Idéen bag iværksætterselskaber er, at kapitalen skal opbygges gennem selskabets egen drift. Kapitalen opbygges ved, at selskabet hvert år overfører minimum 25 % af selskabets overskud til en bunden reserve under egenkapitalen, som benævnes ”Reserve for iværksætterselskaber”.
 
Når iværksætterselskabets selskabskapital og den bundne reserve kan selskabet blive omregistreret til et almindeligt anpartsselskab, ligesom selskabet også herefter kan udlodde udbytte.
 
Når et iværksætteselskab skal omregistreres til et almindeligt anpartsselskab, skal der udarbejdes en erklæring fra en vurderingsmand, om at kapitalen er tilstede.
 
Iværksætterselskaber er en særlig type anpartsselskaber, og er derfor som udgangspunkt underlagt samme regler som almindelige anpartsselskaber. Dette betyder blandt andet, at der skal aflægges årsrapport efter samme bestemmelser som gælder for anpartsselskaber.
 
Et iværksætterselskab skal anvende betegnelsen iværksætterselskab eller IVS i selskabets navn.
 
Erhvervsstyrelsen forventer at udsende en vejledning om iværksætterselskaber medio november.
 

Nedsættelse af minimumskapital i anpartsselskaber

Fra 1. januar 2014 nedsættes minimumskapitalen i anpartsselskaber fra 80.000 kr. til 50.000 kr. Det betyder, at der kan stiftes anpartsselskaber med en selskabskapital på 50.000 kr., ligesom eksisterende anpartsselskaber kan nedsætte selskabskapitalen til 50.000 kr. efter de almindelige regler om kapitalnedsættelse.
 
Minimumskapitalen for aktieselskaber er fortsat 500.000 kr.
  
Nyheden er senest redigeret den 14. oktober 2013.
 

Tilbage til aktuelle nyheder


KONTAKT

OS HER

 
Disclaimer

Lynge Pedersen & Gøttsche ApS, Statsautoriserede Revisorer | Torvet 6 | 3600 Frederikssund | Telefon: 47 31 77 77 | CVR: 33 16 72 88