Nyheder

Aktuelle nyheder

NYHEDER


Besøg vores nyhedsside og læs aktuelle nyheder.

 

NYHEDER

VI TILBYDER DIG


Vi har stor erfaring indenfor revisors traditionelle virkeområder.
 

Læs mere her

AFSKAFFELSE AF FRADRAG OG FREMRYKNING AF BESKATNING PÅ KAPITALPENSIONSORDNINGER MV.


Afskaffelse af fradragsret på indbetalinger på kapitalpensionsordning
Som et led i skattereformen er det vedtaget at ophæve fradrag for indskud på kapitalpensionsordninger på maksimalt 46.000 kr. fra og med 2013.
 
Hvis kapitalpensionsordningen er en del af en kollektiv overenskomst, som er indgået senest 31. december 2012, træder de nye regler for arbejdsgiverindbetalinger først i kraft fra næste overenskomstfornyelse, dog ikke senere end i 2016.
 
Ny pensionsopsparingsordning
I stedet for kapitalpensionsordningen, indføres en ny pensionsopsparingsordning, hvor der årligt kan indskydes 27.600 kr. uden fradragsret (2010-niveau), men hvor udbetalingerne til gengæld er skatte- og afgiftsfrie.
 
Så længe pensionsordningen ikke er udbetalt, beskattes afkastet på ordningen på samme måde som afkastet på en eksisterende pensionsordning med 15,3 % pensionsafkastskat. Hvis ordningen først udbetales på pensionstidspunktet, sker der ingen yderligere beskatning. Afkastet er dermed alene beskattet med 15,3 %.
 
De nye regler skaber behov for, at eksisterende ordninger gennemgås, herunder især arbejdsgiverordninger, som skal omlægges til indskud efter skat.
 
Hvis du indbetaler mere end 27.600 kr. årligt på pensionsordningen, skal der betales en afgift på 20 % af det overskydende beløb.
 
Indbetales det overskydende beløb på en fradragsberettiget ratepensionsordning eller en livsvarig livrente, skal der betales en afgift på 4 % af det overførte beløb. Samtidig opnås der fradrag for det indskudte beløb i den personlige indkomst.
Ophæves en nuværende kapitalpensionsordning i dag i utide, skal der betales en afgift på 60 %. Afgiften nedsættes til 52 %.
 
Omlægning af eksisterende kapitalpensionsordninger
Eksisterende kapitalpensionsordninger kan omlægges til en ordning med skattefri udbetaling mod, at der i 2013 betales en afgift på 37,3 %. Normalt skal der betales 40 % ved en normal udbetaling. Er ordningen oprettet før 31. december 1979, skal der kun betales en afgift på 23,31 % af depotværdien på dette tidspunkt.
 
Vi anbefaler, at konkrete forhold altid drøftes med ens pensionsrådgiver /
pensionsinstitut forud for en beslutning om omlægning af en eksisterende kapitalpensionsordning.
 
Nyheden er senest redigeret den 23. september 2012.
 

Tilbage til aktuelle nyheder


KONTAKT

OS HER

 
Disclaimer

Lynge Pedersen & Gøttsche ApS, Statsautoriserede Revisorer | Torvet 6 | 3600 Frederikssund | Telefon: 47 31 77 77 | CVR: 33 16 72 88